Školení pro piloti Svazu modelářů

Základní školení potřebné pro příslušný paragraf zákona o civilním letectví. Buď tento online kurz nebo školení osobně u předsedy klubu.

Musíte se registrovat, do jména uveďte číslo svojí licence (CZE 1-001) a stejný mail jako máte v systému evidence členů.

Díky za pochopení a držím palce. Není to opravdu těžké.

Lekce

Definice pojmů

Délka: 2 minutyAutor: TomasCSložitost: Snadný

Model: bezpilotní letadlo určené k rekreaci, sportu, soutěžím, které vyhovuje Pravidlu 3: Obecné charakteristiky modelů. Modelář: člen Svazu modelářů ČR, který užívá Model nebo účastník mezinárodní akce, kterou na území ČR pořádá Svaz modelářů.

Letadlo s posádkou má vždy přednost

Délka: 2 minutyAutor: TomasCSložitost: Snadný

Modelář provádí důkladnou vizuální kontrolu vzdušného prostoru ve svém okolí i okolí Modelu s cílem zabránit narušení ochrany života, zdraví, majetku a soukromí osob, narušení ochrany civilního letectví před protiprávními činy nebo narušení ochrany životního prostředí. Letadlo s posádkou na palubě má vždy přednost před Modelem.

Věk

Délka: 1 minutyAutor: TomasCSložitost: Snadný

Minimální věková hranice pro samostatně létajícího Modeláře je stanovena na 10 let. Mladší Modeláři musí létat za pod přímým dohledem Modeláře, který splňuje požadavek věku.