Souhlas se zpracovaním osobních údajů

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

Timto uděluji svobodně a dobrovolně souhlas společnosti JAJA spol.s.r.o., Vinohradská 2165/4, PSČ 120 00 Praha 2, IČO:48593150 ( správci osobních údajů) se zpracováním osobních údajů v rozsahu : jméno a příjmení, poštovní adresa, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní čísla, IČO, DIČ
Dále tímto uděluji svobodně a dobrovolně souhlas společnosti JAJA spol.s.r.o., Vinohradská 2165/4, PSČ 120 00 Praha 2, IČO:48593150 ( správci osobních údajů) se zasíláním obchodních sdělení, nabídek a informačních bulletinů
Důvodem zpracování je registrace zákazníka do databáze společnosti JAJA spol.s.r.o. za účelem obchodu, provádění marketingového průzkumu, zasílání obchodních sdělení, nabídek a informačních bulletinů včetně informování o akcích, soutěžích
Doba zpracování osobních údajů – po dobu smluvního vztahu a následně ještě pět let od jeho ukončení
Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, a to pouze osobám z důvodu zpracování účetní agendy. Dále na vyžádání orgánům veřejné moci v mezích zákona.
Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám
Beru na vědomí, že mám právo kdykoli písemně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na adresu sídla společnosti JAJA spol.s.r.o. nebo zasláním e-mailu na adresu info@vystavamodely.cz , mám právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, omezení nebo výmaz a vznést námitku proti zpracování, mám právo na přenositelnost údajů k jinému správci, mám právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, mám-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.
Potvrzuji tímto, že jsem dostatečně seznámený se zněním svého souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytovaného společnosti JAJA spol.s.r.o., který považuji za srozumitelný a jasný.